Какво представлява DJI Care?

За да ви осигури безпроблемни полети, DJI стартира услугата DJI Care, която Ви осигурява спокойствие, покривайки щетите по Вашия дрон, камера или стойка получени по време на нормална употреба. Ако възникнат проблеми по време на периода на валидност на застраховката DJI Care, всички такси за ремонт и свързаните с тях разходи ще бъдат покрити от DJI.

Има ли DJI Care удръжки?

Не, DJI Care няма удръжки.

Ако имам DJI Care, трябва ли да плащам разходите за ремонт, преди да кандидатствам за възстановяване?

Не, DJI Care е свързан със серийния номер на дрона Ви, което означава, че цената на ремонта автоматично се приспада от покритието на застраховката.

Ако моят дрон все още е в гаранция, ще се удържат ли такси за ремонт от покритието на DJI Care?

Ако ремонтните работи отговарят на гаранционните условия, ремонтните разходи няма да бъдат приспадани от покритието на DJI Care.

Колко време след закупуването на DJI Care, планът влиза в действие?

DJI Care влиза в действие веднага след закупуването си, когато е закупен отделно. Когато е закупен с нов дрон, DJI Care влиза в сила два дни след доставката на дрона.

Ако изпратя дрон, покрит от DJI Care, за ремонт, трябва ли да плащам транспортни разходи?

Ако изпращате вашия дрон в рамките на зоната на покритие на DJI Care, то Вие няма да плащате допълнителни такси за транспорт. Никакви удръжки няма да се приспадат от покритието на DJI Care. Ако сте извън покритието на DJI Care, е възможно да трябва да покриете таксите за транспорт и митническите такси.

Къде е наличен DJI Care?

DJI Care е наличен в САЩ, Канада, Европа (Включително Великобритания) и Китай.

Каква е разликата между DJI Care и нормалната гаранция на DJI?

Продуктовата гаранция е услуга, която покрива проблеми с качеството на продукта. DJI Care е услуга, която Ви осигурява спокойствие, като покрива щетите по дрона, камерата или стойката получени в следствие на нормална употреба.

Какво покрива DJI Care?

DJI Care покрива щети по дрона, камерата или стойката, причинени от операторска грешка или други инциденти. DJI ще отремонтира повредите безплатно, ако оборудването е изпратено през периода на валидност на DJI Care. Аксесоари, пропелери, дистанционно управление, батерии и зарядни не се покриват от застраховката.

За кои продукти е наличен DJI Care?

DJI Care е наличен за сериите Phantom 3, Phantom 4 и Inspire 1 и Inspire 2.

Къде да намеря серийния номер на моя дрон или стойка?

За Phantom 4, серийният номер може да бъде намерен в отделението за батерията:

Сериен номер на DJI Phantom 4

За DJI Phantom 3, серийният номер може да бъде намерен на опашката на дрона:

Сериен номер на DJI Phantom 3

Серийният номер на камерата на Phantom 3 се намира върху монтажната планка на жироскопичната стойка:

Сериен номер на камерата на Phantom 3

Серийният номер на Inspire 1 v2.0 в задната част на дрона, зад батерията:

Сериен номер за DJI Inspire 1 v2.0

Серийният номер на камерата се намира на едно от рамената на жироскопичната стойка:

Сериен номер на камерата на Inspire 1 v2.0

Колко ремонта покрива DJI Care?

DJI Care няма лимит на ремонтите, които могат да се извършат, но стойността им не може да надвишва покритието на закупения план, освен когато дронът е напълно повреден.

Мога ли да подновя DJI Care, когато изтече?

Не, DJI Care може да бъде закупен само веднъж за всеки един дрон.

Обвързан ли е DJI Care с лицето закупило плана?

Не, DJI Care е обвързан само със серийния номер на устройството.

Защо не мога да активирам DJI Care, ако дронът ми е бил активиран повече от 48 часа?

Ако дронът е бил активиран повече от 48 часа, DJI не може да установи неговото състояние. Въпреки това, Вие можете да представите видео, което верифицира състоянието на дрона, за да получите одобрения за закупуване на DJI Care.

Загубих моето електронно споразумение за DJI Care, как мога да получа ремонт?

Изпратете нужните серийни номера на DJI за да проверят състоянието на вашия DJI Care пакет. Ако всичко е наред, Вие ще получите безплатен ремонт.

Има ли DJI Care интернационално покритие (тоест "Купих DJI Care в САЩ, но искам да ремонтирам дрона си в Европа)?

Не. В този момент DJI Care няма интернационално покритие. Например, ако сте закупили пакета в САЩ, но дронът ви се е повредил в Европа, ремонтните дейности няма да бъдат извършени в Европа, ще трябва да върнете дрона в САЩ, за да бъде ремонтиран.

Продуктът, който закупих, бе сменен. Става ли невалиден DJI Care или ще се рекалкулира?

Ако сте поискали замяна на Ваш продукт след покупка, моля уведомете персонала, че имате и закупен DJI Care. Техническата поддръжка на DJI ще Ви инструктира как отново да свържете DJI Care с новия продукт. Трябва да изпратите email до djicare@dji.com. Ще отнеме два работни дни за свързване.

Мога ли да върна, заменя или прехвърля DJI Care?

По принцип, не можете да върнете, замените или прехвърлите DJI Care, но има няколко изключения:

 1. Вие можете да поискате да отмените DJI Care, ако върнете продукта в рамките на "Политиката за връщане" на DJI. Трябва да изпратите копие на оригиналната касова бележка или фактура, доказателство за връщането и серийния номер на върнатия дрон и стойка на email djicare@dji.com. БЕЛЕЖКА: Ако не върнете вашия дрон, не можете да отмените DJI Care!
 2. В случай, че вашият дрон отлети неконтолируемо или е повреден от вода, DJI Care може да бъде прехвърлен, ако решите да закупите нов дрон. Трябва да изпратите серийните номера на стария дрон и стойка заедно с серийните номера на новия дрон и стойка на email djicare@dji.com. От DJI ще добавят новите серийни номера към вашия DJI Care план. БЕЛЕЖКА: Когато DJI Care е закупен, свързаните серийни номера на дрона и стойката не могат да бъдат прехвърлени на друг дрон и стойка!

Какво се случва, когато дронът ми е напълно повреден?

Дронът се счита за "напълно повреден", когато над 80% от компонентите ми са повредени. DJI препоръчва дронът да се подмени когато е напълно повреден.

 1. За шест месечния план, ако дронът Ви е повреден непоправимо или се приеме, че е и трябва да бъде подменен с нов, то сумата от покритието, останало във Вашия DJI Care plan може да се използва за подмяна на устройството през първите 5 месеца от периода на валидност. Ако обаче дронът Ви е повреден непоправимо или се приеме, че е и трябва да бъде подменен с нов, 30 дни преди да изтече валидността ние ще Ви компенсираме или чрез оставащото покритие или ще Ви върнем 80% от стойността на дрона, което от двете е по-малко. Непоправима повреда на дрона означава, че 80% от частите му са повредени. При никакви обстоятелства разноските за поправката, които са за сметка на DJI не могат да надвишат покритието, както е споменато по-горе. Ако таксите за ремонта надхвърлят покритието, разликата следва да се плати от клиента. Когато таксите за ремонта се вписват в покритието споменато по-горе, тогава се счита, че компанията DJI е изпълнила задълженията си по споразумението DJI Care и по този начин то се прекратява.
 2. За едногодишния план, ако дронът Ви е повреден непоправимо или се приеме, че е и трябва да бъде подменен с нов, то сумата от покритието, останало във Вашия DJI Care plan може да се използва за подмяна на устройството през първите 10 месеца от периода на валидност. Ако обаче дронът Ви е повреден непоправимо или се приеме, че е и трябва да бъде подменен с нов, 60 дни преди да изтече валидността ние ще Ви компенсираме или чрез оставащото покритие или ще Ви върнем 60% от стойността на дрона, което от двете е по-малко. Непоправима повреда на дрона означава, че 60% от частите му са повредени. При никакви обстоятелства разноските за поправката, които са за сметка на DJI не могат да надвишат покритието, както е споменато по-горе. Ако таксите за ремонта надхвърлят покритието, разликата следва да се плати от клиента. Когато таксите за ремонта се вписват в покритието споменато по-горе, тогава се счита, че компанията DJI е изпълнила задълженията си по споразумението DJI Care и по този начин то се прекратява.

Какво не покрива DJI Care?

DJI Care не покрива:

 1. Изгубени или частично изгубени дрон и аксесоари;
 2. Откраднати или изоставени дрон и аксесоари;
 3. Щети, предизвикани от полет в неподходящи условия;
 4. Всички ремонтни такси в резултат на повреди от вода;
 5. Ремонтни такси за батерията, пропелерите, дистанционното управление и други аксесоари;
 6. Умишлени загуби;
 7. Наранявания и щети по корпуса, които не влияят на работата на дрона;
 8. Преки или косвени загуби, причинени от природни бедствия;
 9. Искания за ремонт извън периода на валидност;
 10. Косвени загуби и/или очакваната печалба във всякаква форма;
 11. Допълнителни такси, произтичащи от технически подобрения или подобрения в производителността;
 12. Лична травма и/или загуба на имущество на клиента или трети лица, причинени от дрона;
 13. Всички съдебни такси, свързани с покритието на DJI Care;