Улови всеки цвят и детайл с пълноформатните фотоапарати Canon. Възползвай се от широк динамичен обхват, запазващ детайлите в силно осветените зони и сенките, безкомпромисни изображения с ниски нива на шум и смайващи портретни кадри с плитка дълбочина на рязкост. Пълноформатните фотоапарати Canon са създадени да предоставят професионални резултати при всяка една снимка, която правиш.

 

Донеси свой стар, работещ DLSR или безогледален фотоапарат и вземи до 1000лв. oтстъпка при покупка на нов пълноформатен Canon. 

 

 

ИЗБЕРИ ПРОМОЦИОНАЛЕН

FULL-FRAME ФОТОАПАРАТ,

КОЙТО ОТГОВАРЯ НА НУЖДИТЕ ТИ

 

ОТСТЪПКИ, СПОРЕД ВИДА НА 

ВЪРНАТИЯ ФОТОАПАРАТ: 

 

 

Промоцията е валидна от 13 септември до 31 октомври 2021г.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА 

„СМЕНИ АПАРАТА СИ С НОВ“ НА CANON


1. ПРОДУКТИ ОТ ПРОМОЦИЯТА, ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА И УЧАСТНИЦИ 

1.1. Тази промоция е в сила само за закупуване на продуктите, посочени/приложени по-долу ("Промоционални продукти"), на територията на Р. България от упълномощени партньори между 13.09.2020г. и 31.10.2020г.  включително ("Период на промоцията"). 

1.2. Всички участници трябва да имат навършени 18 години и да са постоянно пребиваващи в Европейското икономическо пространство или Швейцария (ЕИП) (“участник”). 

1.3. Счита се, че всички участници приемат да са правно обвързани от настоящите общи условия. 

1.4. Всички продукти трябва да са закупени в България и трябва да са доставени и дистрибутирани до търговците на дребно от Canon CEE GmbH ("Canon") или компании от групата Canon, опериращи в Европейското икономическо пространство. Моля, проверете при продавача дали това е така, за да избегнете евентуално разочарование. Интернет магазините трябва да имат показан регистриран/пощенски адрес в България. 

1.5. Всички промоционални продукти трябва да са нови и оригинални продукти с марката Canon. Покупките на продукти втора употреба, на фабрично възстановени или рециклирани продукти, както и на фалшифицирани продукти или такива, които по някакъв начин нарушават правата на интелектуална собственост на групата компании Canon (включително, но не само, неупълномощен или “сив” внос), не отговарят на изискванията за участие в промоцията.


2. КАК ДА УЧАСТВАТЕ 

2.1. За да се включи в промоцията, участникът трябва да закупи промоционален продукт на територията на Р. България от упълномощен партньор в рамките на периода на промоцията. 

2.2. Промоционалната отстъпка се получава по два начина – чрез предаване на употребяван цифров огледално-рефлексен или безогледален фотоапарат или при покупка на промоционален продукт, без предаване на стар фотоапарат. Предаденият употребяван фотоапарат трябва да е в работещо състояние, което означава, че трябва да може да заснема снимки. 

2.3. Продуктите от промоцията са налични до изчерпване на количествата. Canon не носи отговорност в случай, че даден търговец на дребно не достави поръчани промоционални продукти в рамките на периода на промоцията. 

2.4. Може да се подава само по една заявка за закупен промоционален продукт. 


3. ОТСТЪПКА ЗА ПРЕДАДЕНИЯ УПОТРЕБЯВАН ФОТОАПАРАТ  

3.1. Участниците ще получат отстъпка в размерите, посочени при покупката на промоционалните продукти. 

3.2. Ако сте регистрирано по ДДС лице в България и получите отстъпката в брой, това може да намали облагаемата стойност на вашата покупка и да се наложи да намалите платения данък ДДС със съответната сума.


4. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА  

4.1. Организатор на промоцията е Canon CEE GmbH, регистриран на адрес Oberlaaer Strabe 233, 1100 Vienna, Austria.


5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

5.1. В максималната степен, разрешена от закона, Canon не носи отговорност за каквато и да било загуба, щета или вреда, причинена по какъвто и да било начин и понесена от който и да било участник в тази промоция. Все пак, нищо в настоящите условия не изключва или ограничава отговорността на Canon за телесни повреди или смърт, причинени от доказана небрежност от страна на служители или представители на Canon.. 

5.2. Canon си запазва правото да отменя, допълва и/или изменя тази промоция по всяко време, без да носи каквато и да е отговорност. 

5.3. Canon си запазва правото да проучва всяка една заявка за съответствие с посочените тук условия и да изисква допълнителна информация и документи. Canon си запазва правото да отхвърля заявки и/или участници при подозрение за злоупотреба с промоцията. Решенията на Canon във връзка с промоцията са окончателни и във връзка с тях не се извършва кореспонденция.


6. ДАННИ 

6.1. Canon Europa NV, 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB е администратор на данни по отношение на всички лични данни, предоставени от участниците. Всички предоставени ни лични данни ще се обработват от Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ирландия за целите на провеждането на промоцията и, ако е приложимо, за маркетингови цели – в случаите, когато участниците са потвърдили съгласие да получават маркетингови съобщения от Canon. Предоставените лични данни се обработват по сигурен начин и могат да бъдат прехвърлени на защитен сървър извън EEA. 

6.2. Личните данни, предоставени от участниците, са предмет на Политиката за поверителност на Canon http://www.canon.bg/privacy-policy/


7. ЗАКОНИ И ЮРИСДИКЦИЯ

Настоящите общи условия и всички спорове, произтичащи от или във връзка с тях, се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Австрия и са предмет на неизключителната юрисдикция на виенския съд.