Специални цени 3 години гаранция

 

Разшири творческия си потенциал 

Вземи Nikon z6 или Z7 на специална цена и 3 години гаранция

 

 

 

 

 

 

 Условия на промоцията:

 

Промоция: 1 година допълнителна гаранция на фотоапарати и комплекти Nikon Z5 и Nikon Z6

 

Обект на промоцията: Всички фотоапарати Nikon Z5 и Nikon Z6 и комплекти с обективи, в които участват.

 

Период на промоцията: 1 април 2021 г. – 30 април 2021 г.

 

1.Всеки потребител, който през периода на промоцията е закупил цифров безогледален фотоапарат, и в случай че са изпълнени условията на промоцията, описани в т.5, има право да получи 1 година допълнителна гаранция, която започва да тече веднага след изтичане на стандартната двугодишна гаранция.

 

2.Периодът на промоцията е от 01.04.2021г. до 30.04.2021г. включително. Покупка осъществена преди или след този период не поражда задължението за получаване на допълнителната 1 година гаранция. Датата на покупката се удостоверява с фактурата или фискален бон.

 

3.Организатор на промоцията е „Профайлд“ ООД. Промоцията обхваща територията на Република България. Покупка осъществена извън територията на Република България не поражда задължението за "Профайлд" ООД по т.1.

 

4.Промоцията обхваща само продукти, внесени на територията на страната от Профайлд ООД и имащи печат на гаранционната карта „Профайлд ООД, 2 години гаранция“. Покупка на продукти Nikon, които не са внесени на територията на страната от Профайлд ООД и нямат печат на гаранционната карта „Профайлд ООД, 2 години гаранция“ не могат да участват в настоящата промоция.

 

5.За да участва в промоцията и да получи 1 година допълнителна гаранция, потребителят трябва да регистрира своя цифров безогледален фотоапарат на www.nikon.bg, не по-късно от 30 дни след покупката му. За да бъде регистриран фотоапарат, потребителят трябва да създаде свой профил в центъра за поддръжка на www.nikon.bg, ако вече няма такъв.

 

6.За допълнителната гаранция няма да бъде издаван сертификат или отделна гаранционна карта. Удостоверяването на валидността на гаранцията през третата ѝ година ще бъде извършвано по административен път от Профайлд ООД. За целта фотоапаратът трябва да остане регистриран в профила на потребителя до изтичането на целия срок на допълнителната гаранция. При невъзможност за установяване на валидността на гаранцията от страна на Профайлд ООД, безплатното гаранционно обслужване ще бъде отказано.

 

7.Допълнителната гаранция се предоставя само на първоначалния собственик на фотоапарата и не може да се прехвърля.

 

8.За участниците в промоцията са валидни общите условия за ползване и правилата за поверителност публикувани на www.nikon.bg.